KAPU

KAPU

                   

 

 

 

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex program:

TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA által benyújtott, TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmet a Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság vezetője: 100.000.000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt megvalósításában konzorciumi partner, egyben szakmai megvalósító az Önkormányzati Szociális Szolgálat. A projekt célkitűzése, hogy a tervezett tevékenységek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javuljanak, elérhetővé váljanak a foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító programok. A tervezett programok célcsoportja a szegregációval érintett terület, a Nyíres és Német dűlő lakossága.

A projekt megvalósítási időszaka: 2017.05.01. – 2020.02.20.

Tájékoztató a projektben végzett szakmai tevékenységről a 2017.05-01-től, 2017.12.31- ig terjedő időszakban:

A támogatási szerződés aláírását követően az első feladat a szakmai team létrehozása, a projektben részt vevő szociális munkások kiválasztása, a tervezett programok felelőseinek kijelölése volt. A Nyíres-Német dűlő lakosságának 60%-át kell a projektbe bevonni, ez pontosan 217 fő célcsoporttag elérését jelenti.

A szociális munkások személyes megkereséssel kezdték el a munkát, a megvalósítási helyszínen. Az eltelt időszak alatt kb. 150 főt sikerült a projektbe való részvételre meggyőzni, velük megtörtént az adatfelvétel, és az egyéni gondozási terv készítése.

A Közösségi Beavatkozási Terv elkészítéséhez pontosan meg kellett határozni azokat a tervezett programelemeket, melyek a felhívásban kötelezően megvalósítandók. A programfelelősök elkészítették részletes terveiket, 34 hónapra tervezve, különös tekintettel a pályázat célkitűzéseire. A projekt teljes időszaka alatt folyamatos szociális munka folyik, havonta elkészített programtervünkben az alábbi tevékenységek szerepelnek:

 

 1. Tehetséggondozás, felzárkóztatás
 2. Foglalkoztatást elősegítő tanácsadás
 3. Baba-mama klub
 4. Egészség klub
 5. Drogmegelőző klub
 6. Boldogság klub
 7. Kreatív foglakozások
 8. Ifjúsági csoport
 9. Konfliktuskezelés, stresszoldás, mediáció
 10. Drámapedagógia, színjátszás
 11. Számítógépes foglalkozások

A legfontosabb feladat, hogy a szegregátumban élők minél nagyobb számban kerüljenek vissza a munkaerőpiacra, ennek feltételtele, hogy a munkavállaló rendelkezzen piacképes szakmával. Összesen 31 fő képzését tervezzük a projekt végéig, 12 fő már OKJ-s tanfolyamra jár. A szociális munkások segítenek az álláskeresésben is.

A projekt első szakaszában megtörtént az eszközök egy részének beszerzése  / laptopok, telefon, kerékpárok/ melyek a szociális munkások napi tevékenységét segítik.