Rólunk

Rólunk

Önkormányzati Szociális Szolgálat részlegei

Gondozási egység

Oroszlány, Hunyadi J. u. 7.

Telefon: 34/560-070/121
Szervezeti egységvezető: Lackovics Irén

•Étkezés

Két menüből történő választással vehető igénybe ebéd, igény esetén házhoz szállítással.
A térítési díj jövedelemfüggő.

• Házi segítségnyújtás

Szakképzett ápolók segítik az otthonunkban ápolásra, ellátásra szorulókat.
A térítési díj jövedelemfüggő.

• Idősek klubjának szolgáltatásai

Színes programok, napi egyszer meleg étel(ebéd), hetente egy alkalommal orvosi ellátás, mosási, fürdési lehetőség, igény szerint külön díjazásért fodrász, pedikűr. A hét minden napján 7 órától 15 óráig vehető igénybe.A térítési díj jövedelemfüggő.

• Idősek Átmeneti Otthona

30 fő helyezhető el 2-4 ágyas szobákban 1 évig, mely indokolt esetben egy évvel meghosszabbítható. Az otthon teljes ellátást biztosít. A térítési díj jövedelemfüggő.

 


Hajléktalan ellátó egység

Oroszlány, Mátyás király u. 7.

Telefon: 34/560-070/124

Szervezeti egységvezető: Rideg Mária

  • Népkonyha

Naponta hétköznap 12 és 13 óra, szabad-és munkaszüneti napokon 11.30 és 12.30 között helyben fogyasztva egyszeri meleg egytálételt nyújt a szolgáltatást igénybe vevő 18. életévét betöltött személyeknek.

  • Hajléktalanok nappali melegedője

Oroszlány városban és négy településen (Bokod, Dada, Kecskéd, Kömlőd) hajléktalan személyeinek nappali tartózkodásra biztosít lehetőséget a hét minden napján május 01. és október 30. között 10 órától 16 óráig, november 01. és április 30. között 09 órától 17 óráig.

  • Hajléktalanok éjjeli menedékhelye

Az éjjeli menedékhely a hajléktalan személyek éjszakai pihenésére, illetve időleges tartózkodására szolgál a hét minden napján 18-8 óráig.

  •  Szolgáltatások

– fürdési lehetőség

– mosási lehetőség

– tanácsadás

– Tv, rádió, könyvek állnak az érdeklődők rendelkezésére

– pihenés biztosítása

A szolgáltatások ingyenesek.  


 

Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Oroszlány, Fürst S. u. 20.

Telefon: 34/560-070/103

Szervezeti egységvezető: Gombosné Márkus Anita

A szakmai egység lehetőségeihez mérten segítséget nyújt minden hozzáfordulónak Oroszlány városban és négy településen (Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlőd).

 A szolgáltatást igényelheti, aki úgy érzi, hogy:

 • problémája van önmagával, gyermekével, családjával,
 • problémáit külső segítség nélkül nem tudja megoldani,
 • nincs információja arról, hogy hova fordulhat, milyen szolgáltatásokat vehet igénybe,
 • szeretné valakivel megosztani gondjait,
 • problémáiból nem lát kiutat

 

Gyermekként segítséget kaphatsz, ha:

 • problémád van, és nincs kihez fordulnod,
 • elhagyatottnak érzed magad,
 • bántalmaztak, vagy jelenleg is bántalmaznak,
 • információkra van szükséged,
 • iskolai problémáid vannak,
 • szeretnél megszabadulni káros szenvedélyedtől,
 • úgy érzed, jó lenne, ha valaki meghallgatná problémáidat,
 • szeretnéd szabadidődet hasznosan eltölteni.

 

Családok Átmeneti Otthona

Oroszlány, Fürst S. u. 20.

Telefon: 34/560-070/112

Szakmai egységvezető: Szmilek Zsuzsanna

Az ellátást igénybe vehetik olyan krízishelyzetbe került, Oroszlány városában élő, gyermekes családok, várandós anyák, akik elveszítették lakhatási lehetőségüket.

A lakhatást 12 lakószoba, játszószoba és közösségi helyiség biztosítja.

 • Szolgáltatásaink továbbá:
 • Mosási, tisztálkodási lehetőség, főzési lehetőség.
 • Alapvető textíliákat, élelmiszert, valamint tisztító és tisztálkodási szereket szükség esetén biztosít.
 • A szabadidő eltöltését TV, rádió, könyvek, illetve egyéb programok segítik.
 • A térítési díj jövedelemfüggő.

Elhelyezést biztosítunk családod belüli erőszakot elszenvedett anyák, apák és gyermekeik, valamint várandós és egyedülálló nőknek, férfiaknak.

Teljes körű ellátást biztosítunk számukra, térítésmentesen.

Családon belüli erőszak esetén segítséget kérhet a nap bármely szakában: 06-80/20-55-20-as telefonszámon.


 

Egyéb szolgáltatások a Családsegítő Szolgálat keretében.

 • Információs szolgáltatás

Egészségügyi és szociális szolgáltatásokról, ellátásokról és ezek igénybevételének módjáról kaphat tájékoztatást, információt, valamint szakmai segítséget nyújt azok igénybevételéhez.

Első lakáshoz jutás támogatásához információnyújtást.

 • Adósságkezelési szolgáltatás

Úgy tapasztalja, hogy nem képes megbirkózni a közüzemi szolgáltatás során felhalmozódott adósságával? A szolgáltató már felszólítót küldött tartozásról, de jelenlegi helyzetében támogatás nélkül nem tudja a törlesztését megkezdeni? Mi tanácsadást hoztunk létre, azért, hogy segítséget nyújtson a fenti problémák kezelésében. A Családsegítő Szolgálat, támogató javaslatával az oroszlányi önkormányzat adósságcsökkentési támogatást nyújt azoknak az együttműködő ügyfeleknek, akik a jogszabályi feltételeknek megfelelnek.

 • Aktív korú ellátottak által végzett közérdekű önkéntes tevékenység lehetőségének biztosítása

Ha a foglalkozást helyettesítő támogatásra való jogosultság éves felülvizsgálata során, a felülvizsgálat időpontját megelőző egy évben a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosúltság fennállása alatt legalább 30 nap időtartamban az Szt. 36. § (2) bekezdés e) pont eb)-ee) alpontjai szerint időtartam nem éri el a 30 napot, úgy-a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti nyilvántartásban szereplő fogadó szervezetnél- végzett közérdekű önkéntes tevékenységének időtartamát is figyelembe kell venni.

Fentiekben jelölt ellátottak esetén közreműködünk az Szt.-ben előírt együttműködési kötelezettség betartását beilleszkedését segítő program keretében.


 

Bölcsőde

Oroszlány, Óvoda köz 1.2.

Telefon: 34/560-186

Szervezeti egységvezető: Tóth Mariann

20 hetesnél idősebb a 3. életévét be nem töltött gyermekek napközbeni elhelyezését, nevelését, gondozását látja el.